ส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดทั่วไปนั้น มีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายที่มีการเพิ่มหรือเสริมสารอาหารเพื่อคุณค่าแก่ร่างกายลงไป โดยที่ผู้ผลิตเองจะระบุหรือแสดงรายการว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นได้ถูกเพิ่มหรือเสริมสารอาหารอะไรลงไปบ้างไว้บนฉลากข้างขวด หากผู้บริโภคเองอ่านฉลากทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ ก็จะทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีการเพิ่มสารอาหารอะไรไปบ้าง มีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักพบว่าผู้บริโภคเอง ก็ไม่ทราบว่ามีการเพิ่มสารอาหารลงไปในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองนำไปบริโภค

ปัญหาจึงเกิดเนื่องจากสาเหตุที่มาจากความเคยชินของผู้บริโภคเอง ที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการอ่านฉลากรายละเอียดข้างขวด เวลาเลือกซื้ออาหาร ซึ่งปกติแล้วผลิตภัณฑ์ที่มักจะมีการเพิ่มสารอาหารและมีการวางจำหน่ายทั่วไปนั้นมักพบได้ง่าย เช่น

  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจะเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ ลงไปในผลิตภัณฑ์
  • นมข้นหวาน มักจะเสริมวิตามินเอ เกลือป่น ไอโอดีน
  • นมผง จะเพิ่มหรือเสริมสารธาตุเหล็ก แคลเซียม
  • น้ำมันหอย เสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน
  • ฯลฯ

การเพิ่มหรือเสริมสารอาหารนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตต้องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตให้ดูดี หรือมีคุณค่ามากกว่าคู่แข่งขัน แต่อาจมีการปรับลดวัตถุดิบหรือเลียนแบบชนิดของวัตถุดิบ เช่น นมซึ่งมีแคลเซียมอยู่แล้วแต่มีการเพิ่มหรือเติมเข้าไปอีก เนื่องจากถูกเจือจางความเข้มข้นด้วยสารละลายอื่น ทำให้คุณค่าสารอาหารลดน้อยลง น้ำปลาหรือซอส หรือเกลือ เสริมไอโอดีน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าใช้วิตถุดิบที่มีธาตุไอโอดีนน้อยเกินไป ฯลฯ

nutrition seal อาหารเพิ่มสารอาหาร แก่ร่างกาย

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดในการเพิ่มสารอาหารลงในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของประชาชน โดยต้องการให้สารอาหารที่เพิ่มหรือเสริมเข้าไปนั้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เครื่องหมายรับรองอาหารเพิ่มสารอาหารหรือ Nutrition Seal จึงิกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของประชาชนนั่นเอง

ปัญหาการขาดสารอาหาร

แม้ว่าในประเทศไทยเองไม่ได้เป็นประเทศที่มีผู้ขาดสารอาหารติดอันดับโลก แต่ก็มีหลายพื้นที่ ที่มีประชาชนมีภาวะโภคชนการเกิน จนทำให้ประชากรเกิดเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งชนิดต่างๆ มากขึ้น และเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับกัน โรคขาดสารอาหารซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยยังไม่หมด แต่ไม่รุนแรงเหมือนในอดีต ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดสารอาหารที่พบมากในคนไทยและคนทั่วโลกได้แก่

  • การขาดวิตามินเอ มีผลทำให้มองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืน มีภูมิต้านทานต่ำ หากขาดในปริมาณมากอาจทำให้ตาบอดได้ง่าย
  • โรคขาดธาตุเหล็ก ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เฉื่อยชา ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ช้า ซีด
  • โรคขาดไอโอดีน ทำให้เป็นโรคคอพอก สติปัญญาไม่ดีจนเป็นโรคปัญญาอ่อน แม้ว่าปัจจุบันจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ยังมีพบอยู่บางแห่งในประเทศไทย

ดังนั้น การบริโภคอาหารหลายๆ อย่าง ผู้บริโภคเองจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม หากร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้มากกว่าการขาดสารอาหาร แต่ผลเสียของการขาดสารอาหารก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีโภชนาการเกิน

ที่มา www.beautyfullallday.com / อ้างอิง gourmet & cuisine