หากจะกินอาหารแบบ Lacavores อย่างไรให้ได้ผลและดูดี ซึ่งมันก็ไม่ได้มีวิธีที่ซับซ้อนอะไรมาก ถ้าหากได้อ่านมาแต่แรกในเรื่องของต้นกำเนิดของ Lacavores> เพราะเพียงแค่อาศัยระยะทาง หรือ Food Miles เป็นตัวกำหนดให้เลือกกินอาหาร ยกตัวอย่างเช่น…

คนกรุงเทพ อาจเลือกกินปลาทะเลจากแหล่งผลิตที่อยู่ในบริเวณจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกบางส่วนได้ อย่าง ชลบุรี หรือสมุทรปราการ เลือกนมจากราชบุรี ผลไม้จากรอบๆ ปริมณฑล ทุเรียนจากปราจีนบุรี แต่หากสั่งอาหารทะเลจากประจวบฯ หรือหาซื้อลำใยจากเชียงใหม่ แบบนี้ก็อาจไม่คุ้ม หรือไม่ถูกหลัก ยกเว้นในช่วงฤดูกาลของผลไม้นั้นๆ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ผลไม้ที่มีฐานผลิตไกลออกไปยังต่างประเทศ แม้จะอร่อยก็ตามแต่เชื่อได้ว่า ความสดและอร่อยและคุณค่า ไม่เทียบเท่ากับได้จากในท้องถิ่นแน่นอน

หม่อนเบอร์รี อร่อย ห่างไกลโรค

นอกจากนี้ Lacavores ยังมีระดับความเข้มข้นในการเลือกกินที่ไม่เท่ากัน

– กลุ่ม Ultrastrict เป็นกลุ่มที่เคร่งครัดที่สุด ซึ่งจะเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ผลิตและได้จากท้องถิ่นเท่านั้น
– กลุ่ม Marco Polo Rule กลุ่มนี้อาจยกเว้นให้ใช้เครื่องเทศตากแห่งจากต่างถิ่นได้บ้าง
– กลุ่ม Wild Card กลุ่มนี้อาจจะเหมาะกับวิถีชีวิตของคนทั่วไป และมีข้อจำกัดน้อย อนุโลมให้เลือกกินอาหารบางอย่างที่คนรู้สึกว่า จำเป็นต่อการดำรงชีพ ได้บ้างเช่น กาแฟ ช๊อกโกแลต

สำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่แล้ว เราก็หวังว่าสินค้าเราจะขายได้ดีและมีเพียงพอแก่ความต้องการ แต่เราจะไม่ผลิตเพิ่มเพื่อสนองความต้องการในกลุ่มคนที่แสวงหากำไร เพราะเราใช้ชีวิตที่พอเพียง ทำไว้กิน มีเหลือจึงขาย เท่านั้นเอง

ที่มา http://www.farmerlanding.com/locavores.html