อาการแปลกๆ ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า อาการรู้สึกวิงเวียนในทุกอริยาบท รู้สึกว่าตัวเองกำลังหมุนไปตามแรงเหวียงของโลกทั้งที่ยังนอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลย ยิ่งหากว่าจะขยับเพียงแค่จะก้าวขาเดินก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่กำลังทำมีการเคลื่อนไหวมากกว่าที่เราขยับจริงๆ เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ อยากจะอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อบ่งชี้นี้ เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกให้รู้ว่า ระบบการทรงตัวของร่างกายในหูชั้นในที่เป็นระบบหลัก เพื่อช่วยรักษาการทรงตัวของร่างกายให้สมดุล รักษาการมองเห็นให้คงที่ และช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ ให้สมดุลนั้นเริ่มมีปัญหา หรือที่เค้าเรียกกันว่า โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือ โรคแรงดันน้ำในช่องหูชั้นในผิดปกติ

โดยปกติแล้ว หูของคนเรานั้น ในชั้นในจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายก้นหอย ทำหน้าที่รับเสียง อีกส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะรูปร่างคล้ายเกือกม้า 3 อัน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว ซึ่งหูชั้นในนอกจากจะแบ่งตามหน้าที่แล้ว ยังแบ่งตามโครงสร้างได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกระดูก กับส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายใน ส่วนที่เป็นกระดูกจะห่อหุ้มส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายใน ภายในส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายในจะมีของเหลวอยู่

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน โรคแรงดันน้ำในช่องหูชั้นในผิดปกติ

เมื่อเกิดโรคแรงดันน้ำในช่องหูชั้นในผิดปกติ ของเหลวที่อยู่ภายในส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายในจะคั่งมาก ทำให้การไหลเวียนไม่สะดวก แรงดันที่เพิ่มขึ้นในหูชั้นในจะขัดขวางการทำงานของกระแสประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัว ทำให้สูญเสียการได้ยินและความสมดุล เกิดอาการเวียนศีรษะขึ้น เมื่อแรงดันมากขึ้นผู้ป่วยจะรู้สึกตึงๆ ในหูข้างที่ผิดปกติ

ขอบคุณที่มา panyathai.or.th