จากข้อมูลที่เคยเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับ การนอน ก็คือการนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย แต่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ว่าการนอนมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน โดยสถาบันวิจัยของสหรัฐแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือนอนหลับมากกว่า 8 ชั่วโมง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตัน

คณะวิจัยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 3,000 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปและมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจด้วยวิธีการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนหลับพบว่าผู้ที่นอนน้อยกว่าคืนละ 6 ชั่วโมงมีความเสี่ยงต่อภาวะเส้นโลหิตในสมองอุดตัน หรือโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืนถึง 2 เท่าและมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าถึง 1.6 เท่า

อันตรายจากการนอนไม่พอ

ขณะเดียวกันผู้ที่นอนหลับมากกว่าคืนละ 8 ชั่วโมงมีความเสี่ยงต่ออาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อคืนถึง 2 เท่าและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตันมากกว่าผู้ที่นอนหลับอย่างพอดีถึง 1.1 เท่า ดังนั้นการนอนหลับในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าจะให้ดีก็ควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นอนน้อยก็เสี่ยงโรค นอนมากก็เป็นโรค เพราะฉะนั้น นอนพอดีๆ ค่ะ เมื่อร่างกายรู้สึกว่านอนพอดีแล้วก็จะตื่นเอง คือรู้สึกตัวตื่นเอง เพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ