เนื่องจากวิถีแห่งการกินอาหารว่าง หรือ Snack ที่ผิดๆ ถูกๆ ของคนทุกชนชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแฟชั่น อาศัยเพียงหลักง่ายๆ แค่สะดวก รวดเร็วทันใจ และด่วน จึงถูกหยิบยกมาเป็นประโยชน์ให้รูปแบบอุตสาหกรรมจานด่วนเกิดขึ้นและขายดิบขายดี ทำให้เกิดแนวคิดที่ว่า Snack Culture วัฒนธรรมจานด่วน ที่มีกลยุทธ์ทางการตลาด โดยอาศัยความเร่งรีบของคนเมืองในปัจจุบันเป็นตัวจุดชนวนและจุดขาย แม้ว่าการใช้ชีวิตในทุกวันนี้แทบจะกินอะไรง่ายและเร็วอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอและทันใจคนกินเท่าที่ควร

อุตสาหกรรมอาหารจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของตัวเองให้กินง่ายยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงเฉพาะความรวดเร็วและง่ายในตัวผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้น ร้านขายอาหารต่างๆ ตัวแทนขายหรือจำหน่าย แฟนรไชส์ชื่อดังทั้งหลาย ก็ยังคงต้องปรับตัวเองจากร้านอาหารที่ดูเรียบง่ายให้เป็นโดดเด่นหรูหราขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้ยังคง ทันสมัยของวัฒนธรรมจานด่วน ที่เร่งรีบ

จากกระแสที่มีการใส่ใจในสุขภาพที่มีมากขึ้นของผู้บริโภค ทำให้ตลาดอาหารว่างทั้งหลาย นำความรวดเร็ว กินง่าย มาผสมผสานให้เข้ากับกระแสการดูแลสุขภาพ ไอเดีย 100 Calorie Packs เป็นจุดขายอย่างหนึ่งของอาหารว่าง ไม่ว่าจะเป็นแครกเกอร์ มันฝรั่งทอด คุกกี้ ลูกอม ถูกปรับจากภาพลักษณ์ของอาหารขยะ มาเป็นอาหารสุขภาพ ลดจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์อาหารว่างแบบเดิมๆ ที่ทำลายสุขภาพและเวลาในการเตรียม ทำให้อาหารว่างแต่ละชนิดถูกคำนวณปริมาณแคลอรี่ไว้ไม่ให้เกิน 100 แคลอรี่ต่อถุง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สามารถคำนวณได้ว่า แต่ละวันจะรับประทานเข้าไปได้เท่าไหร่ จะกินเท่าไหร่ในแต่ละครั้ง ก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ในแง่ของการตลาด เพราะมีผลเติบโตขึ้นมาก แถมยังไม่หยุดแค่นั้น ผู้บริโภคบางคนยังเห็นว่า 100 แคลอรี่ยังมากเกินไป จึงมีหลายผลิตภัณฑ์ลดจำนวนลงจนกระทั่งเหลือแค่ 60 แคลอรี่ต่อถุง (ซ้ำยังอาจลดปริมาณลงด้วย)

วัฒนธรรมจานด่วนสู่โรคร้าย

แน่นอน กระแสวัฒนธรรมจานด่วนที่ถูกซ่อนด้วยกลวิธีทางการตลาดและภาพลวงตาเรื่องสุขภาพ ส่งผลให้คนที่ไม่รู้จำนวนมาก เลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนว่า ดีต่อสุขภาพ แต่สุดท้ายแล้วก็กลับกลายเป็นว่า ซื้อมาก ก็กินมากขึ้น จนนำมาซึ่งปัญหาโรคอ้วน ซึ่งนับวันจะยิ่งมีปริมาณคนที่เสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากขึ้นจากทั่วโลก เนื่องจากอาหารจำพวก Snack ทั้งหลาย ต้องพึ่งพา เคล็ดลับลดความอ้วน

อาหารจานด่วนจำพวก Snack จึงเป็นปัญหาและปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา การลดปริมาณอาหารในมื้อหลักเนื่องจากเหตุผลเรื่องเวลา แต่ไปเน้นปริมาณอาหารว่าง หรืออาหารจานด่วนเข้ามาแทนที่ ด้วยปริมาณและแคลอรี่ที่น้อยกว่า แต่การรับประทานเข้าไปมากๆ ก็ไม่ต่างกับการรับประทานอาหารจานหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารอาหารที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อร่างกายต้องการก็ได้

วัฒนธรรมจานด่วนจึงเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนมองไม่เห็น

ที่มา อ้วนกับอาหารว่าง จาก Beautyfullallday.com