ความเครียด เป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เคล็ดลับสุขภาพส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดี มันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งมี่ทั้งผลดีและผลเสีย

ลดความเครียดให้ตัวเอง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด ความเครียด มี 2 ประการที่ทำให้ เคล็ดลับสุขภาพ เสียสมดุลย์ คือ

  • สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหามลพิษ ปัญหารถติด ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเราเกิดความเครียดขึ้นมาได้
  • การคิดและการประเมินสถานการณ์ของบุคคล เราจะสังเกตได้ว่าคนที่มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ใจเย็น จะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย เอาจริงเอาจังกับชีวิต และใจร้อน นอกจากนี้คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคนคอยให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา เช่น มีคู่สมรส มีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง มีเพื่อนสนิทที่รักใคร่ และไว้วางใจกันได้ ก็จะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังด้วย

ความเครียดมักไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว ในตำราเคล็ดลับสุขภาพ แต่มักจะเกิดจากทั้งสองสาเหตุประกอบกัน คือ มีปัญหาเป็นตัวกระตุ้นและมีการคิด การประเมินสถานการณ์ เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเครียดมากน้อยแค่ไหน

วิธีลดความเครียดด้วยตัวเอง

  • คิดอย่างมีเหตุผล ไม่ด่วนเชื่อหรือสรุปอะไรง่ายๆ ให้พยายามใช้เหตุและผลตรวจสอบข้อเท็จจริง และไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน
  • คิดหลายๆแง่มุม คือ การมองหลายๆด้าน เพราะทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียประกอบกันทั้งสิ้น จึงไม่ควรมองด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
  • คิดในแง่ยืดหยุ่น คือ อย่าเป็นจริงเป็นจัง และตัดสินถูกผิดตัวเองหรือผู้อื่นตลอดเวล ลด ควรรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นและความเครียดก็จะน้อยลง
  • คิดแต่เรื่องดีๆ เพราะหากคิดแต่เรื่องร้ายๆ อย่างเช่น ความล้มเหลว ผิดหวัง ก็จะทำให้เครียดมากขึ้น
  • คิดถึงคนอื่น อย่าหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองเพียงอย่างเดียว ลองเปิดใจให้กว้างรับรู้ความรู้สึกและความเป็นไปของคนอื่นและคนใกล้ชิดบ้าง

เคล็ดลับสุขภาพเพียงเท่านี้ ความเครียดก็จะค่อยๆ ลดลงแล้ว แถมจะทำให้ชีวิตสดใสมากขึ้นด้วย ที่สำคัญ ต้องทำให้ได้ ขึ้นอยู่กับกำลังใจและความเข้มแข็งของตัวเราเองด้วย ที่จะทำให้ความเครียดหายไปได้