จากข่าวหลายสำนักได้ระบุและพาดหัวข่าวอย่างเดียวกันในเรื่องของ ชาเขียวบรรจุขวด ว่าจากการสุ่มตรวจชาเขียวบรรจุขวด 25 รายการพบว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชมากกว่า 20 รายการทีเดียว เห็นแล้วถึงกับผงะ ชาเขียวขวดปนเปื้อนยาพิษ ไว้กำจัดศัตรูพืช หรือกำจัดคนกันแน่ จากการที่นักวิจัยสุ่มชาเขียวขวดพบ 80% ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช ชี้เสี่ยงมะเร็ง หากรับประทานมากจะส่งผลให้ยีนกลายพันธุ์ อย.ยืนยันมีการตรวจเข้มงวด

นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยในเวทีเจาะประเด็นเรื่องนโยบายเกษตรเพื่อสุขภาพ ได้แบน 4 สารเคมีเกษตรก่อมะเร็ง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตอนหนึ่งว่า มีข้อมูลทางวิชาการยืนยันชัดเจนว่าการเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มชาเขียวบรรจุขวด พบ 80% มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยสารเหล่านี้จะรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง

ชาเขียวขวดมียาฆ่าแมลงปนเปื้อน

ทั้งนี้ จากงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในน้ำผักน้ำผลไม้ และชาเขียว ในภาชนะปิดสนิท ของ น.ส.เกสร นันทจิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าตัวอย่างชาเขียว 20 ใน 25 ตัวอย่าง มียาฆ่าแมลงเกินกว่า พ.ร.บ.ควบคุมมาตรฐานอาหาร พ.ศ. 2548 กำหนด นอกจากนี้ ยังได้สุ่มตรวจน้ำองุ่นพบว่ามียาฆ่าแมลงที่เป็นสารพิษอันตราย หากรับประทานมากจะส่งผลให้ยีนกลายพันธุ์

ชาเขียวขวดมียาฆ่าแมลงปนเปื้อน

ทางด้าน ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ไม่เคยตรวจพบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชในเครื่องดื่มชาเขียว และยืนยันว่ามาตรการตรวจสอบเข้มงวดก่อนจะอนุมัติเลขสารบบอาหาร ขณะที่ผลการตรวจตัวอย่างชาเขียวบรรจุขวดและน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แม้ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่มีน้ำตาลและกาเฟอีนสูงเช่นเดียวกับกาแฟ จึงไม่ใช่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และไม่เหมาะกับเด็ก

ชาเขียวขวดมียาฆ่าแมลงปนเปื้อน

ทั้งนี้จากการเก็บตัวอย่างน้ำผักผลไม้รวม 100% จำนวน 10 รายการ พบน้ำตาลสูงเฉลี่ย 9.27 กรัม/100 มิลลิลิตร หรือคิดเป็น 4 ช้อนชา/1 แก้ว ขณะที่ปริมาณน้ำตาลตามที่นักโภชนาการกำหนดใน 1 วัน คือ 4-6 ช้อนชา

นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์ เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สารเคมีมีโอกาสปนเปื้อนได้ในทุกกระบวนการปลูกพืชตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การเก็บผลผลิต

เนื้อหาจาก posttoday.com